Win-win culturele instellingen en gemeenten


Berenschot begeleidt de samenwerking tussen de negen culturele instellingen die de gemeente Amstelveen subsidieert.

Een gezamenlijke intentieverklaring resulteerde in een plan van aanpak voor publieksbereik, marketing, ondernemerschap en organisatorische clustering. Het mes snijdt aan twee kanten: de cultuursector krijgt een stimulans en de gemeente bespaart op de bestedingen. Inmiddels heeft de gemeenteraad het plan en de inhoudelijke cultuuragenda aangenomen, de initiatieven worden nu verder uitgewerkt.