Maakindustrie


Network manufacturing

De maakindustrie is in Nederland nog steeds van groot belang. Goed voor circa 800.000 banen, het grootste aandeel in bruto toegevoegde waarde en 58% van de totale afzet naar het buitenland. Bovendien vinden nieuwe technieken toepassing in andere sectoren waaronder zorg, transport, chemie en agro. Toch moet u binnen uw onderneming alle zeilen bijzetten om de ontwikkelingen bij te benen. Denk aan nieuwe (disruptieve) technologieën, concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen (zoals personalisatie) en toenemende schaarste in grondstoffen.

Samenwerking centraal

Deze uitdagingen vereisen een herinrichting van de ontwikkelprocessen binnen uw bedrijf en van de productieketen als geheel. In plaats van zelf een heel product te ontwikkelen en te produceren, is network manufacturing in opkomst. Hierin staat samenwerking centraal. Deze werkwijze biedt u de mogelijkheid innovatie te versnellen, producten eerder op de markt te krijgen en dus eerder ROI te realiseren.

Interdisciplinair denken

Het aanbod van gekwalificeerd personeel staat daarbij onder druk. En dus moet u op zoek naar manieren om interdisciplinair denken te stimuleren. En uw vakmensen te blijven boeien, binden en dus behouden. Berenschot kent de sector als geen ander. Wij bieden u diensten die naadloos aansluiten bij de actuele thema’s in de maakindustrie: samenwerking, financiering, duurzaamheid, transitie & realisatie, internationalisatie en human capital. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Samenwerking

Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden is hét sleutelwoord in alle topsectoren en bijbehorende innovaties. Berenschot staat bekend om haar netwerkaanpak, clusterbouw en innovatieprogramma’s op basis van richten, inrichten en verrichten. Ook beschikken wij over veel ervaring met het opzetten en bedienen van campussen. Wij hebben samenwerkingsnetwerken op een aantal technologiegebieden en staan altijd open voor nieuwe thema’s.

Financiering

Technologische innovaties, start-ups, bedrijfsgroei, innovatieclusters of ecosystemen vragen om steeds geavanceerdere financiële oplossingen. Berenschot heeft ruime kennis van verwerving en toepassing van een breed scala aan financieringsmogelijkheden: kredieten, subsidies, venture capitalists, banken, crowdfunding en publieke fondsen.

Duurzaamheid

De samenleving dwingt duurzaamheid en MVO steeds meer af, verwacht en beloont dit ook. Dat geldt voor de hele keten: van materiaalverbruik en energiebronnen, tot de inzet van mensen. Berenschot helpt u de fundamenten te doorgronden, zowel individueel als collectief.

Transitie & Realisatie

Digitalisering zet de keten op zijn kop. Dit heeft gevolgen voor klant, markt, strategie, besturing, organisatie en mensen. Berenschot geeft u inzicht in de impact en vertaalt dit naar een stip op de horizon en nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd helpen we u met de transitie en het continu verbeteren van uw operatie.

Internationalisatie

Hightech is groot in Europa en nog groter in Azië en de VS. Om hun positie op de wereldmarkt te behouden, moeten ook Nederlandse bedrijven meer en meer internationaal ondernemen, samenwerken of investeren in emerging markets. Berenschot begeleidt (mkb-)ondernemers die internationale markten voor hun product of dienst verkennen, en geeft diverse trainingen rond dit thema. Onze gecertificeerde adviseurs kunnen u als internationale starter tegen aantrekkelijke voorwaarden ondersteunen vanuit de regeling Starters International Business.

Human Capital

Waar staat uw organisatie qua human capital? U kunt bij Berenschot terecht voor een analyse, een actie- en/of beleidsplan en ondersteuning bij implementatie en (gedrags)verandering. We helpen u met het opstellen van KPI’s voor duurzame inzetbaarheid en het creëren van draagvlak, zodat iedereen in de organisatie begrijpt wat duurzame inzetbaarheid oplevert. Ook uw regio of sector kunnen wij verder brengen. Wij inventariseren actuele human capital vraagstukken en de beste routes naar oplossingen. Met een flexibele en creatieve aanpak spelen we in op uw behoefte en werken we samen met u aan het beste resultaat.

Adviseurs