Onderwijs


Leren , creëren en implementeren

Nederland heeft de ambitie om nóg slimmer en creatiever te worden. En onze kenniseconomie, die tot de top van de wereld behoort, nog verder te versterken. Als onderwijsinstelling, overheid, besturenkoepel of brancheorganisatie staat u voor de taak optimale randvoorwaarden te creëren voor talentontwikkeling van iedereen. Want elk talent telt.

Talentontwikkeling = mensenwerk

Randvoorwaarden creëren betekent slim organiseren. En weloverwogen keuzes maken, de consequenties van deze keuzes te overzien en samen met eigen professionals te komen tot concrete acties. Talentontwikkeling is immers mensenwerk, en kan alleen floreren in een open, hoogwaardige, flexibele en moderne organisatie. Een organisatie die bovendien verbonden is met maatschappelijke partners, overheden, collega-onderwijsinstellingen en de (regionale) economie.

Goed onderwijs: een participatieve aanpak

Blijft de vraag: hoe organiseert u goed onderwijs? Berenschot werkt graag samen met u, uw medewerkers en partners aan het verwezenlijken van uw organisatie- en beleidsdoelstellingen. Met oog voor de balans tussen innovatie én haalbaarheid, sturing én facilitering, efficiency én de menselijke maat. Benieuwd naar onze participatieve aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees meer over onze quickscan onderwijs.

Pijlers

Onderwijs en beleid

Onderwijsbeleid

Onderwijsstrategie en organisatie

Onderwijsstrategie en organisatie

Onderwijs en bedrijfsvoering

Onderwijs en bedrijfsvoering

Onderwijs en HR

onderwijs en hr

Onderwijs en ICT

onderwijs en ICT

Adviseurs