Berenschot IKC-Scan


Met uw Integraal Kindcentrum (IKC) staat u als pionier middenin de belangrijke ontwikkelingen die momenteel in het onderwijs, de voorschoolse educatie en de kinderopvang gaande zijn. Ouders en samenleving hechten in toenemende mate waarde aan goede afstemming van educatieve activiteiten van kinderen van 0 tot 12 jaar en ouder.

Ouders, school, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang worden steeds meer gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Dit vraagt om goede pedagogische en organisatorische samenwerking tussen betrokkenen.

Door zijn innovatieve karakter wordt het IKC er in de praktijk mee geconfronteerd dat delen van relevante wet- en regelgeving nog niet altijd de integrale samenwerking ondersteunen. Dit is voor u als pionier enerzijds een uitdaging, maar soms ook een zorg en vraagt van u een flinke dosis ondernemingszin en doorzettingsvermogen. Verder vergt het specialistische kennis van wet- en regelgeving en het vermogen om slim te organiseren. Uw IKC mag uiteraard niet worden afgehouden van de ambities die worden nagestreefd. Gelukkig zijn er mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving. Berenschot adviseert u graag over een gedegen bestuurlijk-juridische inrichting van uw IKC.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij richten onze bestuurlijk-juridische en organisatorische blik op uw IKC. Wij beschrijven de relevante aspecten van de door u gekozen organisatie-inrichting, inventariseren de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, analyseren in hoeverre uw IKC daaraan voldoet, identificeren eventuele problemen en potentiële risico’s en brengen advies uit over aanpassingsmogelijkheden. Dit doen we aan de hand van een op maat gemaakte IKC-scan waarbij uw persoonlijke wensen en ambities worden geplaatst in het perspectief van het algemeen juridische kader, zodat het voor u inzichtelijk wordt wat ervoor nodig is om binnen de huidige wettelijke randvoorwaarden tot een duurzaam en toekomstbestendig IKC te komen.

Lees meer over ons team.


Waarom Berenschot?

Berenschot adviseert op tal van beleidsterreinen. Wij bouwen veelvuldig organisaties en samenwerkingsverbanden in het publieke en private domein. Ook zijn wij goed ingevoerd op de complexe casuïstiek van het IKC. Zo voerden wij eerder in opdracht van de PO raad het onderzoek uit naar de belemmeringen in wet- en regelgeving bij de vorming van een IKC en stelde Berenschot in opdracht van het Ministerie van OCWorganisatiemodellen op voor samenwerking tussen primair onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Jongen speelt met blokken_LR