Tags

Het IKC-team


De volgende adviseurs van Berenschot helpen u graag verder met het uitvoeren van een IKC-scan.

Drs. P. (Pieter) Dekkers is sinds 2007 managing consultant bij Berenschot voor de onderwijssector. Hij werkte in het basis en voortgezet onderwijs en als teamleider en hoofd van de afdeling Onderwijs en Jeugd van de gemeente Tilburg. Pieter heeft een brede expertise op het terrein van (onderwijs)beleid bij zowel voorschoolse organisaties, scholen en gemeenten. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van SPIL (brede school) en het VVE-beleid in Eindhoven Hij adviseerde in De Haag, Sittard-Geleen, Maastricht, Zaanstad en Vlaardingen over de samenwerking/fusie van partijen in een Integraal Kindcentrum. Hij is extern voorzitter van WSNS in Eindhoven en lid van de RvT van de SKSWW in Woerden.

Mr. A. (Annerie) Lotterman is jurist en als senior adviseur werkzaam bij Berenschot. Annerie is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en heeft daarnaast ruime ervaring met het herstructureren van bestaande organisaties, het oprichten van organisaties en het vormgeven van samenwerkingsverbanden. Annerie is mede auteur van het onderzoek dat Berenschot in opdracht van de PO-raad heeft uitgevoerd naar de belemmeringen van wet- en regelgeving bij de vorming van een IKC.

Mr. drs. M. (Maarten) Stigter is senior consultant bij Berenschot. Hij is een ervaren, gespecialiseerd arbeidsjurist, afkomstig uit de publieke sector. Maarten heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt, aanvankelijk als docent en later als juridisch adviseur. Voor een groot ROC heeft hij zich onder meer beziggehouden met vraagstukken rondom publiek-private samenwerking. Daarnaast ontwikkelde hij zich tot cao-specialist en heeft hij een ruime expertise in fusie- en reorganisatietrajecten, zowel in de publieke sector, als in het bedrijfsleven.

Mr. K. (Koen) Klootwijk is bij Berenschot werkzaam als consultant. Hij studeerde Internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Koen houdt zich bij Berenschot enerzijds bezig met Europees rechtelijke vraagstukken, met name op het gebied van aanbestedings- en mededingingsrecht en anderzijds met de (bestuurlijk) juridische aspecten van organisatie-veranderingen. Koen zoekt in zijn advisering constant de balans tussen een juridisch kloppend en een doelmatig advies. Zijn opdrachtgevers zijn te vinden in zowel de decentrale als de centrale overheid, maar ook bij gemeenschappelijke regelingen of lichtere samenwerkingsvormen.


p dekkers
a lotterman
k klootwijk