Berenschot deelt visie lumpsumbekostigingssystematiek met Tweede Kamer


De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben een veldraadpleging georganiseerd om te horen wat het veld vindt van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en welke verbeteringen mogelijk zijn in de huidige systematiek. Doel is een breder en dieper inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek en eventuele verbeteringen daarin. Deze informatie wil de commissie meenemen in toekomstige debatten over dit onderwerp.

Berenschot draagt vanuit haar expertise uiteraard graag bij aan het oplossen van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken. Vandaar dat we onze ervaring met de lumpsumsystematiek in het PO en VO hebben gedeeld met de commissie. Benieuwd naar onze visie en verbetervoorstellen? Lees hier meer in de brief aan de Kamercommissie OCW. (pdf, 130 kB)