Onderwijs en beleid


Het initiëren, doorontwikkelen, vertalen en evalueren van rijks- en gemeentebeleid op onderwijsgebied stelt overheden voor diverse vraagstukken. Welke beleidskeuzes zijn er op het gebied van onderwijsbeleid? Hoe zorgen we voor goede randvoorwaarden voor de uitvoering? Hoe sturen we als gemeente op een onderwijsagenda? Hoe verloopt de samenwerking tussen partijen in de uitvoering? Heeft het beleid effect gehad?

Advies over onderwijsbeleid

Berenschot is thuis in onderwijsbeleid in de brede context van maatschappelijk ontwikkeling, arbeidsmarkt en jeugdzorg. Wij kunnen u onder andere ondersteunen op de volgende thema’s:

  1. Onderwijs en gemeente. Gemeenten en onderwijs hebben de afgelopen jaren een steeds grotere rol gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Goede samenwerking tussen beide organisaties wordt daarmee steeds belangrijker. Wij kunnen schoolbesturen en gemeenten op weg helpen om regionale samenwerking met collega-bestuurders verder te versterken.
  2. Beleidsonderzoek.
  3. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt en economie.