Audit informatiebeveiliging en privacy


In mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs moeten vanaf dat moment voldoen aan de strengere eisen die de AVG stelt aan het verwerken van persoonsgegevens. Eén ervan is dat uw organisatie op ieder moment moet kunnen aantonen dat u de privacywetgeving naleeft. Een regelmatige toetsing (audit) maakt dit mogelijk.

Concrete aanbevelingen

De IBP-audit vertelt u waar u als samenwerkingsverband staat en welke weg u moet bewandelen om goed beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te kunnen voeren. De audit resulteert in een rapportage met daarin de bevindingen plus concrete aanbevelingen en prioritering voor de toekomst. Kortom, een solide basis voor de maatregelen die uw organisatie dient te nemen om te voldoen aan de AVG-normen.

Bundeling kennis en expertise

Voor de IBP-audit hebben Berenschot, ZIVVER en OOG Onderwijs en Jeugd opnieuw hun kennis gebundeld over het organiseren van informatie, technische toepassingen voor de beveiliging van (privacygevoelige) informatie, passend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Benieuwd in hoeverre uw samenwerkingsverband voldoet aan de aangescherpte eisen rond gegevensbescherming? Neem dan contact op met Willemien Bakker via 06 - 53 12 86 06 of w.bakker@berenschot.nl. Zij vertelt u graag meer over de IBP-audit.