Tags

Positionering en profilering onderwijs


Wilt u weten hoe doelmatig en doeltreffend uw opleidingen zijn? Bent u benieuwd hoe uw instelling zich verhoudt tot collega-instellingen en of u voldoet aan de scholingsvraag van bedrijven in uw omgeving? Wij bieden verschillende analyses aan, zowel voor uw eigen instelling (portfolioanalyse) als extern voor de omgeving.

Portfolioanalyse

Portfoliomanagement is een dynamisch proces op basis waarvan een mbo-instelling het aanbod (PMC’s) evalueert en bijstelt. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs. Portfoliomanagement in het onderwijs stelt u in staat de volgende vragen te beantwoorden:

  • Bieden we de juiste opleidingen op de juiste plek op basis van de vraag van werkgevers en studenten? En vullen we daarmee onze maatschappelijke doelstelling goed in?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit van opleidingen bewaken en verbeteren (aantrekkelijkheid van de opleiding, arbeidsmarktgericht, innovatief)? Hoe staat het met de kwaliteit van het team en de professionalisering van het onderwijs?
  • Zijn onze resources (mensen, middelen) goed verdeeld om te voldoen aan de vraag en de kwaliteitsstandaard van opleidingen? Is het portfolio dat wij aanbieden betaalbaar?
  • Zijn er wellicht te weinig studenten om opleidingen van kwaliteit/maatwerk te kunnen leveren?
  • Moeten we investeren in infrastructuur?

Hoge kwaliteit opleidingen: doelmatig en doeltreffend

Aan de hand van een uitgebreide portfolioanalyse brengt Berenschot voor u in kaart in hoeverre (clusters van) opleidingen binnen uw instelling doelmatig en doeltreffend zijn. Dit doen we door opleidingen te scoren aan de hand van verschillende indicatoren en criteria. Dit zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in onderstaand overzicht.

Kwaliteit opleidingen - Overzicht

Deze overzichten kunt u vervolgens gebruiken om per opleiding keuzes te maken: gaan we als instelling proberen de businesscase te verbeteren? Kunnen we samenwerken in de regio? Gaan we de opleiding/ het onderwijs beter profileren? Is onderwijsinnovatie nodig of moeten we als instelling heroverwegen of we deze opleiding willen blijven aanbieden? Berenschot kan u helpen hierover de juiste gesprekken te voeren.

Kwaliteit opleidingen - Actieplan

Externe analyse

Instellingen staan niet op zich, maar zijn nauw verweven met hun omgeving. Daarom is het voor uw instelling van belang die omgeving in kaart te brengen. Wat is de scholingsvraag van de bedrijven in de regio? Welke collega-instellingen zijn uw concurrenten, in aanbod en aantallen? Berenschot helpt u hierbij met uiteenlopende analyses, zoals:

  • Bedrijvenanalyse. Hierbij analyseren we de economische ontwikkelingen in de regio, gemeente en provincie en zoomen we in op de werkgevers. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een brede telefonische enquête onder voorgeselecteerde bedrijven naar hun scholingsbehoefte.
  • Concurrentieanalyse. Hierbij brengen we onder andere het marktaandeel per woongemeente en per CREBO in kaart voor uw instelling en voor collega-instellingen.

Bent u benieuwd wat de kwaliteit van uw opleidingen is? Of wilt u meer inzicht in de profilering van onderwijs? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.