Quickscan digitale veiligheid passend onderwijs


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden, de opvolger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Ook voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs gelden dan strengere eisen voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarom ontwikkelden Berenschot, ZIVVER en OOG Onderwijs en Jeugd een quickscan. Hiermee ziet u in één oogopslag zien hoe het gesteld is met de digitale veiligheid van uw samenwerkingsverband en welke acties u kunt ondernemen om die te verbeteren!

Inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden

In de quickscan digitale veiligheid komen de belangrijkste onderwerpen en thema’s van de AVG aan bod. Deze quickscan brengt snel en overzichtelijk in kaart in hoeverre uw samenwerkingsverband voldoet aan de nieuwe wetgeving. In één oogopslag ziet u op welke punten u actie dient te ondernemen, wat prioriteiten zijn en waar potentiële risico’s en verbeterpunten liggen.

Concrete aanbevelingen

In het kader van de quickscan digitale veiligheid voeren we een aantal gesprekken met sleutelfiguren binnen uw organisatie. Verder analyseren we relevante documentatie van uw organisatie op het gebied van persoonsgegevens, dataverkeer en toegankelijkheid. De quickscan resulteert in een risicoanalyse van de informatiebeveiliging én een beoordeling op hoofdlijnen van de status van de digitale veiligheid van uw samenwerkingsverband. Ook ontvangt u een aantal concrete aanbevelingen waarmee het samenwerkingsverband meteen aan de slag kan (quick wins).

Bundeling van kennis en expertise

Voor de quickscan bundelen Berenschot, ZIVVER en OOG Onderwijs en Jeugd kennis over het organiseren van informatie, technische toepassingen voor de beveiliging van (privacygevoelige) informatie, passend onderwijs en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Benieuwd in hoeverre uw samenwerkingsverband voldoet aan de aangescherpte eisen rond gegevensbescherming? En wilt u meer informatie over de quickscan digitale veiligheid? Neem dan contact op met Willemien Bakker, via 06 53 12 86 06 of w.bakker@berenschot.nl.