Openbaar bestuur


De staat van continue verandering

Het openbaar bestuur is beland in een staat van continue verandering. Vier prominente ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag: digitalisering en informatisering, vraaggericht organiseren, verknoping van steeds grotere vraagstukken en de vernetwerking van betrokkenen. Deze ontwikkelingen stellen eisen aan uw strategie en aan uw organisatie. Bovendien brengen ze samenwerkings- en sturingsvraagstukken met zich mee.

Een beter openbaar bestuur

Berenschot helpt organisaties in de publieke sector bij het formuleren van hun strategie, het inrichten van de organisatie of het optimaliseren van sturing. Onze kracht ligt in het combineren van inhoudelijke kennis, bijvoorbeeld over het sociaal domein, het fysieke domein of het veiligheidsdomein, met kennis over regionale samenwerking, HR, bedrijfsvoering, integriteit en organisatie-inrichting. Berenschot heeft bestuurskundigen, economen, juristen, planologen, psychologen en interim-managers in huis, die samen met u werken aan een beter openbaar bestuur.

Heeft u behoeft om in deze tijden van verandering even stil te staan bij uw eigen organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Eerst meer weten over onze visie? Download onze brochure Berenschot en het Openbaar Bestuur (pdf, 2.8 MB).

Pijlers

Samenwerking en innovatie in de publieke sector

Samenwerking en innovatie in de publieke sector

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Beleidsonderzoek en -evaluatie

Participatief werken in de publieke sector

Participatief werken in de publieke sector

Bestuurlijke toekomst gemeenten

Bestuurlijke toekomst gemeenten

Digitalisering en ICT in de publieke sector

Digitale publieke sector

Berenschot en de EU

De meeste maatschappelijke uitdagingen hebben een internationaal of grensoverschrijdend component. Ons EU-team voorziet opdrachtgevers van strategisch Europees advies en trainingen en helpt hen met de evaluatie van Europees beleid op alle niveaus. Benieuwd? Ga naar www.berenschot.eu.

Adviseur