Integriteit in de publieke sector


Met de komende wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet krijgen burgemeesters en commissarissen van de Koning de taak om de bestuurlijke integriteit binnen de gemeente en provincie te bevorderen. Met deze taak komen geen bevoegdheden. Hoe gaat u als bestuurder invulling geven aan deze taak?

Een wethouder wordt beschuldigd van het indienen van dubieuze declaraties, een bestuursvoorzitter van een zbo wekt de schijn dat hij marktpartijen laat betalen voor congresreizen in exotische oorden. Zo maar wat incidenten die integriteit en ethiek op de agenda plaatsen. De roep om onafhankelijk onderzoek klinkt, maar natuurlijk zou het beter zijn dergelijke incidenten te voorkomen. De vraag is alleen: hoe?

Berenschot heeft de afgelopen jaren naam gemaakt in het uitvoeren van integriteitsonderzoeken en het ondersteunen van commissies. Doel was steeds het in kaart brengen van feiten, om de politiek in staat te stellen een gefundeerd oordeel te vellen. Professioneel reageren op incidenten is belangrijk, maar het voorkomen van incidenten nog meer. Oftewel: “Wacht niet op het incident”, zoals voormalig minister Liesbeth Spies adviseert in Zo doen we dat hier.

ZevenkrachtenmodelJuist door te discussiëren over morele dilemma’s komt het gewenste waardenpatroon weer eens ter sprake. De dialoog draagt bij aan een gemeenschappelijk beeld van wat wel en niet kan. Regels alleen zijn onvoldoende, zo is onze ervaring. Wat juridisch mag, is immers niet altijd wenselijk.

Berenschot ondersteunt u bij het versterken van de integriteit in uw organisatie. Preventief, maar ook in geval van een incident of als u zich afvraagt of uw organisatie op het gebied van integriteit ‘in control’ is. Ons Zevenkrachtenmodel helpt u integer gedrag te stimuleren. Tijdens de ‘achterkant van het gelijk’-workshops laten we op een toegankelijke en creatieve manier zien hoe iets kleins tot een incident kan leiden en hoe incidenten voorkomen kunnen worden.

Model: Het zevenkrachtenmodel helpt bestuurders bij het stimuleren van integriteit.

Integriteit in financiële sector


Zevenkrachtenmodel

Het Zevenkrachtenmodel helpt bestuurders bij het stimuleren van integriteit.