Leiderschap in Den Haag


De groeiende inbreng van burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties heeft gevolgen voor de manier waarop ministeries leiderschap invulling geven. Waar staan ze voor, waar gaan ze voor?

De grote uitdaging voor ministeries is het daadwerkelijk en in samenhang met de buitenwereld neerzetten van belangrijke thema’s. Een integrale kijk op de problematiek die op de verschillende schaalniveaus in de omgeving speelt en het met elkaar verbinden van de diverse domeinen waarop wordt geacteerd. En een (nog) beter oog ontwikkelen voor wat er in de samenleving gebeurt, het vormgeven van de interactie met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers en het gebruikmaken van de bewegingen en de krachten in de samenleving. En dat alles in een context die in toenemende mate veranderlijk, onzeker, complex en ambigue is, waardoor de toekomst steeds minder voorspelbaar en het heden steeds minder beheersbaar is.

Deze ontwikkelingen roepen ook vragen op. Welk leiderschap is nodig in Den Haag? Welke bijdrage levert dit aan onze organisatie? Leiderschap blijft cruciaal, maar het is niet langer een kenmerk van individuen maar veel meer van de interactie tussen personen. Leiderschap gaat niet alleen over wat iemand kan, weet en wil, maar vooral welke functie dit heeft in de organisatie. Daarom is leiderschap niet beperkt tot mensen in leidinggevende posities, maar is het een zaak van iedereen. De hele organisatie heeft een leiderschapsopgave te vervullen om haar missie en strategie te realiseren. De hefboom is in dit verband een mooie metafoor. Dankzij dit mechanisme leidt de inspanning van een enkel individu tot grote beweging in de organisatie.

Archimedus

Geef mij een plaats om te staan en ik beweeg de aarde. (Archimedes)

Berenschot ondersteunt ministeries bij de dialoog over de leiderschapsopgave – waar staan we voor, waar gaan we voor? In een eigen, specifiek leiderschapsatelier creëren en formuleren de leidinggevenden hun persoonlijke leiderschapsbijdrage, leren zij zichzelf in te zetten als een hefboom voor het benodigde leiderschap in het ministerie en leveren zij persoonlijke, toegevoegde waarde aan het realiseren van de strategie.


“…steeds minder gaat het om tamelijk hiërarchisch georganiseerde beleidsprocessen en steeds meer om het management van de interactie met groepen in de samenleving, die zelf oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken…”

(Robert Wester in Ontwikkelingen in het openbaar bestuur)