Benchmark formatie en kosten gemeenten


Decentralisaties, veranderende wetgeving, samenwerking, in- en uitbesteding, toenemende automatisering. Al deze factoren zorgen ervoor dat takenpakket van uw gemeente continu verandert. De benchmark formatie en kosten gemeenten biedt u inzicht én grip.

Vergelijken op basis van apparaatskosten

Steeds meer gemeenten besteden een groot deel van hun taken uit of brengen deze onder in een gemeenschappelijke regeling. Daardoor is een goede vergelijking met andere gemeenten alleen mogelijk door uw apparaatskosten als uitgangspunt te nemen. Hiertoe rekenen wij loonkos­ten, materiële kosten, kosten van inhuur en kosten van taken belegd bij derden, waarin wij corrigeren voor opbrengsten uit diensten voor derden. Uiteraard brengen wij daarnaast ook uw vastgestelde formatie in kaart en vergelijken we deze met die van andere gemeenten.

Waarom meedoen aan deze benchmark

  • De enige benchmark die gedetailleerd inzicht geeft in de kosten en formatie voor alle taken verdeeld over 24 primaire clusters en 11 overheadcategorieën.
  • Duiding van de uitkomsten door formatie en kosten in verband te brengen met de werklastbepalende factoren van uw gemeente.
  • Benchmark sluit aan op de laatste ontwikkelingen en is ontwikkeld in nauwe samenspraak met gemeenten.
  • Vooruitkijkend en actueel: een vergelijking op basis van de begroting.
  • De best gevalideerde gemeentebenchmark: zowel telefonische verificatie als in een persoonlijk gesprek bij uw gemeente.
  • Presentatie bij u op locatie waarin wij de uitkomsten en aandachtspunten voor uw gemeente toelichten.
  • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Meer informatie?

Benieuwd hoe de bedrijfsvoering en formatie binnen uw gemeente ervoor staat? Neem dan deel aan de benchmark formatie en kosten gemeenten. In onze brochure Benchmark Gemeenten 2018 vindt u meer informatie over de onderzoeksmethodiek, prijs, planning en inschrijving. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Bahamin Khossravi of Marly Beskers-te Selle. Wij helpen u graag verder.