Vergroot de effectiviteit van HR


Actieve betrokkenheid van burgers, de Omgevingswet en Participatiewet, digitalisering en artificial intelligence. Zo maar een aantal ingrijpende ontwikkelingen die hoge eisen stellen aan de gemeentelijke organisatie. Maar ook andere competenties en ander gedrag vragen van medewerkers. De afdeling HR vervult hierin een kerntaak. Met effectief HR-beleid en een optimale ondersteuning van de leidinggevenden. Doet uw HR-afdeling de juiste dingen en kan zij flexibel anticiperen op veranderende behoeften in de lijnorganisatie?

Juiste strategische keuzes

Wanneer doet uw HR-afdeling het goed? Wanneer zij de juiste strategische keuzes maakt in personele thema’s, zoals strategische personeelsplanning, werving, competentieontwikkeling, management development en duurzame inzetbaarheid. En deze vervolgens succesvol ontwikkelt, implementeert en uitvoert. Hiervoor moet HR aangehaakt zijn bij de strategische gemeentelijke opgaven, flexibel ingericht zijn met efficiënte processen en beschikken over de juiste HR-competenties.

Verbeterinterventies

Om de kwaliteit van uw HR-afdeling snel vast te stellen en eventuele verbeterinterventies te formuleren, heeft Berenschot een praktische, doelgerichte aanpak ontwikkeld. Hierbij krijgt u antwoord op vier vragen:

  1. Hoe goed doet uw HR-afdeling het? Inzicht in huidig functioneren van HR: strategische aanhaking, rolverdeling HR-lijn, effectiviteit en efficiency van de HR-afdeling.
  2. Hoe kan het beter? Interventievoorstellen en ontwerp voor een geoptimaliseerde HR-afdeling.
  3. Wat levert beter HR concreet op? Businesscase waarin investeringen, opbrengsten en implementatierisico’s in kaart zijn gebracht.
  4. Hoe realiseert u beter HR? Praktisch implementatieplan.

U kunt kiezen voor een quickscan of een participatief (leer)traject voor uw HR-professionals. Berenschot beschikt over zeer ruime ervaring met HR-optimalisatietrajecten binnen gemeenten en andere (semi-)overheidsorganisaties. Expertise en ervaring die we graag inzetten voor uw organisatie.

Geïnteresseerd?

Meer weten over de mogelijkheden om uw HR-afdeling op een hoger plan te brengen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.