Impactanalyse agenda energietransitie


Het Klimaatakkoord Parijs en het nationale Energieakkoord stelt ook uw gemeente en gemeenteraad voor ambitieuze doelstellingen rondom klimaat of energieneutraliteit in de toekomst. Heeft u reeds stappen gemaakt richting klimaatneutraal, maar blijft de gewenste versnelling of systeemverandering achter? De impactanalyse duurzame energie helpt u, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, op korte termijn resultaten te boeken in de energietransitie.

Meest effectieve beleidsinstrumenten

Maatschappelijke bewustwording en verandering van gedrag komen doorgaans langzaam op gang. Met de impactanalyse duurzame energie ontdekt uw gemeente welke (beleids)instrumenten het meest effectief zijn om de komende vier jaar en op (middel)lange termijn tot resultaten te komen.

Kort experttraject

Berenschot biedt de gemeenteraad en het college dit korte experttraject aan, waarbij u kunt profiteren van eerder uitgevoerd onderzoek. Onze aanpak ziet er als volgt uit:

 1. Analyse van de energetische kenmerken van uw gemeentelijke gebied

  Wat is de potentie van duurzame energie? Hoe zien vraag en aanbod van energie, en de maatschappelijke vraag eruit? Welke activiteiten van maatschappelijke organisaties, bedrijven en lokale initiatieven zijn er?

 2. Hoe ziet het huidige gemeentelijke beleid eruit?

  Wat is de capaciteit en welke resultaten zijn behaald?
 3. Bepalen instrumenten

  De uitkomsten van de gebieds- en beleidsanalyse vergelijken we met onze database. Zo achterhalen we welke beschikbare/denkbare instrumenten uw gemeente kan inzetten om doelstellingen rond duurzame energie te realiseren.

 4. Afwegen instrumenten.

  De gevonden instrumenten spiegelen we aan de bestuurlijke wensen en belangrijkste (ambtelijke) stakeholders. Daaruit volgt een expertadvies over de meest kansrijke instrumenten voor uw gemeente.

Meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de impactanalyse om de energietransitie in uw gemeente te versnellen? Neem dan contact op met Bram Brouwer.