Klimaatdialoog


Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie stelt gemeenten voor ambitieuze doelstellingen rondom klimaatadaptatie. Voelt u de urgentie van de opgaven voor wateroverlast, hittestress en droogte, maar blijft de transitie achter? Met de Klimaatdialoog bepaalt u welke veranderingen nodig zijn op het vlak van inhoud, organisatie en samenwerking.

Wat levert de Klimaatdialoog u op?

Allereerst biedt een zogeheten stresstest uw gemeente inzicht in de huidige en toekomstige opgaven rondom klimaatverandering. Rondom dit onderwerp organiseert Berenschot voor uw gemeente een werksessie Klimaatadaptatie, waarbij bestuurders, leidinggevenden en beleidsmedewerkers uitgenodigd worden. In deze werksessie bieden we inzicht in de huidige en de toekomstige opgaven rondom klimaatverandering voor uw gemeente aan de hand van de Klimaateffectatlas. Vervolgens gaat u met elkaar in discussie aan de hand van de Klimaatdialoog om snel inzicht te krijgen in de verschillende meningen binnen de gemeentelijke organisatie over de opgaven, ambitie en aanpak van klimaatadaptatie.

De bevindingen van de dag leggen we vast in een korte rapportage. Daarin staat tevens een aantal mogelijke vervolgstappen en een handreiking hoe u hier concreet mee aan de slag kunt gaan. Berenschot ontwikkelde de Klimaatdialoog in samenwerking met Wageningen Environmental Research en de dialoog wordt door ons gezamenlijk begeleid.

Na de dialoog heeft u inzicht in:

  • de huidige en toekomstige opgaven rondom klimaatverandering in uw gemeente
  • de verschillende opvattingen binnen uw organisatie over de huidige aanpak van klimaatadaptatie
  • vijf verschillende klimaatadaptatiestrategieën die momenteel binnen gemeenten gangbaar zijn
  • de voorkeur binnen uw gemeente voor één of meer van deze strategieën
  • de eisen en randvoorwaarden voor inhoud, organisatie en samenwerking om uw ambities te realiseren.

Meer weten?

Wilt u weten hoe u de discussie over klimaatadaptatie in uw gemeente kunt versnellen? Neem dan contact op met Dominique Reumkens.