Masterclass politieke keuzes in het sociaal domein


Het sociaal domein omvat een groot deel van de begroting en taken van de gemeente. Het beslaat belangrijke thema’s als sociaal domein, jeugd en Wmo. Daarbij raakt het ook beslissingen over formatie, financiering en governance. Bent u als (nieuw) raadslid benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein? Of wilt u weten welke formele middelen u kunt gebruiken om te sturen in dit domein? Dan is de masterclass politieke keuzes in het sociaal domein iets voor u! Die biedt actuele en heldere inzichten zodat u goed voorbereid de coalitieonderhandelingen ingaat.

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Voor veel gemeenten vormt het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van het sociaal domein een pittige uitdaging. Denk aan een onverwachte korting op de gelden voor bijstandsuitkeringen, toegang tot jeugdzorg en Wmo, aanpak van schuldhulpverlening en jongeren van (praktijk)school naar werk. Werken wijkteams? Hoe begeleidt u mensen van uitkering naar werk? Helpt de tegenprestatie daarbij of juist niet?

Om effectief aan de slag te kunnen gaan, is kennis van de financiële middelen die de gemeente ontvangt onontbeerlijk: gemeentefonds, integratie-uitkering sociaal domein, et cetera. Ook informatie over hoe uw gemeente presteert ten opzichte van andere gemeenten, kan nieuwe inzichten bieden. Al deze aspecten komen aan de orde in de masterclass politieke keuzes in het sociaal domein, die als volgt is opgebouwd:

  1. De kern van de transformatie in het sociaal domein: de menselijke maat, de burger aan zet.
  2. Hoe organiseert de gemeente passende ondersteuning voor burgers die dat nodig hebben?
  3. Optimale inzet van schaarse middelen.
  4. Hoe stuur je als raadslid effectief?

Draaiknoppen

Naast relevante achtergrond en ontwikkelingen van wetgeving, krijgt u concrete draaiknoppen aangereikt: aanpassingen die u kan doen om invulling te geven aan uw keuzes in het sociaal domein. Ongeacht of u zich gaat bezighouden met opdrachtgeverschap op het gebied van Wmo en jeugdzorg, met samenwerkingen met onderwijs of met uitstroom naar werk, inzicht in het speelveld stelt u in staat om veranderingen goed in te schatten en bewerkstelligen.

Meer weten?

Wilt u zich optimaal voorbereiden op toekomstige keuzes van uw fractie? Meld u direct aan voor de masterclass Politieke keuzes in het sociaal domein.