Training voor ambtenaren: Opdrachtgeverschap verbonden partijen


Gemeenten werken samen in verschillende domeinen en besteden zaken uit aan maatschappelijke en particuliere instellingen. Deze trend zal zich de komende jaren doorzetten. Om medewerkers hun belangrijke taken voor inwoners en ondernemers op afstand te laten uitvoeren, moeten zij in dat krachtenveld adequaat kunnen functioneren. Met de training ‘Opdrachtgeverschap verbonden partijen’ stelt u als gemeente hen in staat die professionaliseringsslag te maken.

Drie modules

De training ‘Opdrachtgeverschap verbonden partijen’ bestaat uit drie modules. Hierin leert een accounthouder welke juridische vormen een verbonden partij kan hebben, en welke vaak gecombineerde rollen de gemeente heeft. Ook maakt hij kennis met de verschillende manieren van sturen, afhankelijk van het vraagstuk (bijvoorbeeld op output of op proces). Bovendien wordt inzichtelijk hoe hij in een goede opdracht en een degelijk procesvoorstel beeldvorming, oordeelsvorming en de opdracht/besluiten kan onderscheiden. Verder wordt aandacht besteed aan de manier waarop effectieve interventies (in regionaal verband) juist getimed kunnen worden binnen de P&C-cyclus en hoe obstakels in de samenwerking op het gebied van de overlegstructuur, inhoud en verschillende perspectieven aan te pakken zijn.

Uw resultaat

Na afloop van de training ‘Opdrachtgeverschap verbonden partijen’ heeft uw gemeente overzicht over de verbonden partijen en de wijze waarop de governance (in)formeel is vormgegeven. Daarnaast weten de accounthouders hoe zij vanuit juridische en bestuurskundig perspectief op de verbonden partijen kunnen sturen én is hierover een gedeeld beeld ontstaan. Bovendien hebben zij de benodigde tactische vaardigheden ontwikkeld om effectief te zijn in hun opdrachtverstrekking en waar nodig te adviseren en te interveniëren.

Interesse?

Ook uw medewerkers een professionaliseringsslag laten maken zodat zij het opdrachtgeverschap richting verbonden partijen adequaat kunnen uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan voor uw gemeente. Wij vertellen u graag meer over de training.