Training politiek-bestuurlijke sensitiviteit


Na de gemeenteraadsverkiezingen, bij de start van een nieuwe collegeperiode, is het zinvol om als ambtenaar te werken aan de relatie met het politiek bestuur. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - het vermogen om u te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici - is dan een belangrijke competentie. Wilt u in het politiek-bestuurlijke krachtenveld uw professionele taken zo effectief mogelijk uitvoeren? Dan is de training politiek-bestuurlijke sensitiviteit wellicht iets voor u.

Persoonlijke effectiviteit

De training is gericht op ambtenaren en kent een praktisch programma. Doel is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. We behandelen deze thematiek interactief aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Politieke arena definiëren
 • Wat is politiek-bestuurlijke sensitiviteit?
 • Inzicht in politieke verhoudingen
 • Inschatten van politieke haalbaarheid
 • Stakeholdermanagement/krachtenveldanalyse
 • Beïnvloeden van het krachtenveld – hoe adviseer ik mijn wethouder?

Als deelnemer krijgt u een goed gevoel voor de denkwijze van bestuurders en politiek en meer zicht en grip op bestuurlijke processen. Na deze training herkent u mogelijke gevoeligheden eerder, u kunt beter omgaan met de verschillende belangen en het krachtenveld steviger beïnvloeden in de gewenste richting.

Programma op maat

Het programma voor de training komt in overleg met u tot stand, zodat het aansluit bij actuele ontwikkelingen binnen uw organisatie. Tevens is er veel ruimte voor het inbrengen van vraagstukken en eigen casuïstiek. Hierna volgt een mogelijk programma als voorbeeld:

Dag 1

 • Wat is politiek-bestuurlijke sensitiviteit: politieke arena, politieke verhoudingen, inschatten van politieke haalbaarheid.
 • Vissenkomdialoog met raadsleden, wethouders en/of gemeentesecretaris: wat betekent politiek bestuurlijke sensitiviteit voor ons? Wat betekent dit voor de samenwerking tussen ambtenaren en de politiek?
 • Stakeholdermanagement: maken van een krachtenveldanalyse en beïnvloeden van het krachtenveld.
 • Observatieopdracht: welke dilemma’s spelen er in de praktijk van de eigen organisatie?

Dag 2

 • Politieke grondhouding: hoe sta ik zelf in het politieke krachtenveld?
 • Weerstand: omgaan met weerstand in het krachtenveld.
 • De media: de rol van de media en journalistiek denken.
 • Politiek-sensitief handelen: hoe adviseer ik mijn wethouder?

Meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u uw persoonlijke effectiviteit vergroten door deelname aan de training politiek-bestuurlijke sensitiviteit? Neem dan contact op met Robert Wester of Wietske Le Feber.