Workshop kaderstelling Omgevingswet


De Omgevingswet is een van de meest ingewikkelde vraagstukken van de komende gemeenteraadsperiode. Zo introduceert de wet nieuwe beleidsinstrumenten en andere uitvoeringsprincipes, en vraagt zij om een andere oriëntatie van overheden. Daarom organiseren wij voor gemeenteraden de workshop kaderstelling Omgevingswet.

Kaders aan de voorkant

Als gemeenteraad heeft u de taak om aan de voorkant kaders te stellen, maar is voor u duidelijk waar de Omgevingswet precies over gaat? Weet u waar de gemeente over gaat en wat de ambities en wenselijke uitkomsten zijn? Belangrijke strategische en beleidsmatige keuzes op korte termijn zijn cruciaal om niet voor voldongen feiten te worden gesteld.

Workshop kaderstelling

Berenschot ondersteunt de gemeenteraad (afzonderlijk of samen met de colleges) met een workshop kaderstelling Omgevingswet bij het concretiseren van de volgende vraagstukken:

  1. Visie en beleid. Het formuleren van visie- en beleidsvorming, uitmondend in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
  2. Het goed laten functioneren van bestuurlijke ketens (zowel in visievorming als in de uitvoering daarvan).
  3. Interne organisatie. Het intern organiseren van integraal werken en burgerparticipatie.
  4. Het veranderen van de interne werkwijzen, houding en gedrag.
  5. Het ontwikkelen van de ICT-voorzieningen; aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet.
  6. Het organiseren van het gesprek tussen college en raad, uitmondend in een heldere agenda.

Elk spoor/ontwerpprincipe zijn eigen kaderstelling

Bij elk spoor komt steeds aan de orde hoe de drie nieuwe ontwerpprincipes van de Omgevingswet  - integrale afwegingen, maatwerk en participatief werken - daarin terugkomen. Per spoor en ontwerpprincipe past een andere vorm van kaderstelling. Kaders hoeven immers niet alleen over uitkomsten te gaan (hoe ziet de ICT-voorziening er precies uit?). Als raad kunt u ook kaders stellen op doelstellingen, op procesvereisten (wat moet uitgezocht worden, wanneer spreekt de raad daar weer over?), of op input (wat mag het kosten?).

Praktische kennis voor de gemeenteraad

Tijdens de workshop leert u als raad kaders te stellen bij de verschillende vraagstukken van de Omgevingswet. U ontdekt welke manier van sturing daarbij verstandig is en ontwikkelt een gespreksagenda met het college. Aan de hand van deze gespreksagenda kan het beleidskader ‘Kaderstelling bij de Omgevingswet’ concreet worden uitgewerkt. Desgewenst ondersteunen we u daarbij.

Meer weten?

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de workshop om stappen te zetten in kaderstelling op de Omgevingswet? Neem dan contact op met Sofie Dreef. Wilt u deze workshop individueel volgen? Schrijf u dan in voor de workshop 'Kaderstelling en de Omgevingswet' binnen de Berenschot Academy.