Expertisecentrum Partners in publieke meerwaarde


Om publieke waarden als goede zorg, schone straten en veilige buurten te realiseren, streven overheidsmanagers steeds naar effectieve, efficiënte en burgervriendelijke oplossingen. Toch slaagt het openbaar bestuur er niet altijd in om die oplossingen ook goed te organiseren.

Publieke waarden organiseren vereist een omgeving waarin publieke vraagstukken en oplossingen adequaat geïdentificeerd kunnen worden. Deze set structuren, afspraken en middelen noemen wij een arrangement. Die bestaan in vele soorten en maten: van het organiseren en functioneren van cameratoezicht in de stad tot het voorzien in jeugdzorg op basis van een gemeenschappelijke regeling.

Arrangementen moeten regelmatig veranderen. De vraag van de samenleving verandert immers ook en bovendien komen werkende oplossingen steeds sneller beschikbaar (en verliezen ze steeds sneller aan kracht). Daarbij overstijgen problemen geregeld het huis van Thorbecke. Steeds vaker is dus innovatie en samenwerking noodzakelijk. Slimme arrangementen waarbinnen partners met elkaar beslissen over en leren van vraagstukken, oplossingen en elkaars positie. Om vervolgens die oplossingen ook daadwerkelijk te implementeren.

Het Expertisecentrum Partners in publieke meerwaarde van Berenschot ondersteunt overheden bij het optuigen van nieuwe arrangementen (bijvoorbeeld rondom informatieveiligheid) of het verbeteren van bestaande arrangementen. Ook hebben we binnen arrangementen concrete innovaties doorgevoerd (bijvoorbeeld wat betreft datagedreven sturing). Onze specialiteit en passie betreft vraagstukken waar veel onenigheid en onduidelijkheid over is. Juist dan is het essentieel in de juiste structuren en in de juiste volgorde de juiste stappen te zetten.

Waarom kan ons expertisecentrum met u die publieke meerwaarde realiseren?

1). We hebben de juiste mensen in huis: juristen, financiële experts, HR-specialisten, politiek-bestuurlijk ervaren adviseurs, proces- en projectmanagers, informatie-specialiseren, communicatiespecialisten en sectorspecialisten (ruimtelijke ordening en infrastructuur, welzijn, sociaal domein, onderwijs, veiligheid). Daardoor zijn we in staat bijna elk vraagstuk tot een goed einde te brengen.

2). Kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek maken nadrukkelijk deel uit van onze activiteiten, ondersteund door in de praktijk getoetst instrumentarium (zoals het model voor publieke meerwaarde en het ruitmodel).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het expertisecentrum? Neem dan contact op met Roeland Stolk.