Workshop grip op regionale samenwerking


Nu een steeds groter deel van de gemeentelijke begroting naar regionale samenwerkingsverbanden gaat, ervaart de gemeenteraad steeds minder grip. Hebt u ook het gevoel dat u uw democratische verantwoordelijkheid onvoldoende kunt invullen bij regionale samenwerking? En bent u op zoek naar mogelijkheden om uw grip te versterken? De workshop ‘Grip op regionale samenwerking’ geeft antwoord op precies deze vragen.

Praktische workshop

Wij organiseren voor uw gemeenteraad de workshop Grip op regionale samenwerking. Hiertoe zetten we samen met u de volgende stappen:

  1. Overzicht van de regionale samenwerkingsverbanden. In de workshop wordt ingegaan op de samenwerkingsverbanden in de regio, de taken en bevoegdheden die daar zijn gelegd en de juridische vorm. Vanuit dit (juridisch) kader wordt inzichtelijk gemaakt wat de formele positie van de raad is t.o.v. het samenwerkingsverband, wat de verschillen daarin zijn per samenwerkingsverband, en welke mogelijkheden tot sturing daaruit voortvloeien.
  2. Inzicht in hoe de gemeenteraad effectief kan sturen op regionale samenwerkingsverbanden. Op basis van best practices onderzoeken we hoe u uw grip op regionale samenwerking kunt vergroten. Ook bespreken we wat past bij de context van de gemeente.
  3. Een eerste agenda voor regionale samenwerking: Samen met de raad stellen we een heldere eerste agenda op met daarin de belangrijkste inhoudelijke ambities en prioriteiten en de stappen die gezet moeten worden om goed te kunnen sturen op de onderwerpen en samenwerkingsverbanden die de raad prioriteit wil geven.

Concrete resultaten

Concreet resultaat workshop ‘Grip op regionale samenwerking’: u komt tot een heldere eerste agenda over wat u als raad of gezamenlijke raden wilt. Deze agenda geeft handvatten voor een strategie om (gezamenlijke) kansen in de samenwerking beter te benutten, en hoe u deze kunt implementeren in (systemen van) uw organisatie.

Betrokken adviseurs

Roeland Stolk (Berenschot) is bestuurskundige en politicoloog, en gespecialiseerd in de procesvoering rondom complexe samenwerkingen. Hij schreef samen met Rob de Greef het boek Grip op regionale samenwerking (2015) en is coauteur van het Berenschot Arrangementmodel.

Laurens Vellekoop (Berenschot) is jurist, gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beschouwen van regionale samenwerking. Laurens traint raadsleden én ambtenaren over het houden van grip op regionale samenwerking en is medeauteur van het essay Grip op samenwerking in de praktijk (2018).

Rob de Greef (partner Proof-adviseurs) is gespecialiseerd in bestuurlijk organisatierecht, in het bijzonder de Wet gemeenschappelijke regelingen en daarbij behorende governance-aspecten. Hij was eerder auteur van de handreiking Intergemeentelijke samenwerking toegepast voor het ministerie van BZK en de VNG.

Meer weten?

De workshop duurt 2,5 uur en wegens onze samenwerking met Democratie in Actie kunnen we de workshop nu voor € 1.000,- aanbieden. Is uw interesse gewekt en wilt u als raad uw grip op regionale samenwerking vergroten? Neem dan contact op met Roeland Stolk of Anne van Heerwaarden. Wilt u deze workshop individueel volgen? Volg dan de masterclass 'Grip op regionale samenwerking' via de Berenschot Academy.