Sociaal domein


Turbulente tijden sociale zekerheid en arbeidsmarkt

De sociale zekerheid en de arbeidsmarkt ondervinden momenteel flink wat turbulentie. Ontwikkelingen binnen de Participatiewet brengen uitdagingen met zich mee voor de sector sociaal domein, zoals de invoering van loondispensatie, het overheidsquotum en afbouw van de Wsw. Vaak moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Hebt u de beste aanpak al scherp? En weet u waar voor uw organisatie kansen liggen?

Participatiewet: een hele uitdaging

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen zo veel mogelijk aan de slag te krijgen. En om degenen die hierbij ondersteuning nodig hebben, passende hulp te bieden. Een hele uitdaging voor u als (lokale) overheidsorganisatie, sociale dienst, sw-bedrijf of werkgever om dit met beperkte middelen en veranderende wetgeving te realiseren.

Adequaat inspelen op veranderingen

Berenschot helpt gemeenten, ministeries en andere organisaties binnen het sociaal domein adequaat in te spelen op deze veranderingen. Dagelijks werken wij aan een breed scala aan vraagstukken, zoals het inrichten van uitvoeringsarrangementen binnen de Participatiewet, evaluatieonderzoek naar schulden en overheidsincasso en benchmarking voor gemeenten. Daarnaast zijn we regelmatig actief op het snijvlak tussen arbeidsmarkt, zorg en onderwijs.

Vragen binnen het sociaal domein?

Benieuwd naar de mogelijkheden om uw organisatie bij alle turbulentie op koers te houden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Webinar 'Gemeentelijke uitdagingen van de Participatiewet'

Adviseurs