Sociaal domein


Effectief aan de slag binnen het sociaal domein

Veel gemeenten worstelen met het uitvoeren van hun wettelijke taken rond de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Bijvoorbeeld vanwege een onverwachte korting op de gelden voor bijstandsuitkeringen, toegang tot jeugdzorg en Wmo, aanpak van schuldhulpverlening en jongeren van (praktijk)school naar werk. Hoe zijn mensen van uitkering naar werk te begeleiden? Werken wijkteams? En hoe verhouden formatiekosten zich tussen gemeenten? Dit stelt gemeenten vaak voor moeilijke keuzes. Hebt u de beste aanpak al scherp? En weet u waar voor uw organisatie kansen liggen?

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo 2015. De doelgroep binnen de Participatiewet groeit jaarlijks, maar uit onderzoek blijkt dat gemeenten nog minder ver zijn dan verwacht. Binnen de Jeugdwet en de Wmo richtten zij zich in eerste instantie op het overnemen en voortzetten van hun taken op deze terreinen, maar in toenemende mate gebruiken ze nu hun beleidsvrijheid om te investeren in toegankelijke voorzieningen.

Gebundelde expertise

Het sectorteam Sociaal domein van Berenschot ondersteunt gemeenten, sw-bedrijven, ministeries, brancheorganisaties en andere partijen bij alle voorliggende vraagstukken in het sociaal domein. Vijftien experts houden zich dagelijks bezig met onder meer het inrichten van uitvoeringsarrangementen binnen de Participatiewet, evaluatieonderzoek naar schulden en overheidsincasso en benchmarking van formatie en uitvoeringskosten. Daarnaast zijn we regelmatig actief op het snijvlak tussen arbeidsmarkt, zorg en onderwijs.

Meer weten?

Benieuwd naar de verbetermogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Martin Heekelaar of Wouter Poels. Zij zijn u graag van dienst! Bekijk ook onze recente publicaties en nieuwsberichten voor een overzicht van onze recente projecten.

Pijlers

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie

Benchmarking Sociaal Domein

Benchmark Sociaal Domein

Integrale aanpak schuldhulpverlening

Sociaal domein - Integrale aanpak schuldhulpverlening en incasso

Verminderen van regeldruk

Regeldruk

Webinar 'Gemeentelijke uitdagingen van de Participatiewet'

Adviseurs