Inclusief werkgeverschap


Onze samenleving richt zich steeds meer op participatie en insluiting van achtergestelde groepen. Ook voor uw organisatie is het van belang in te spelen op deze ontwikkeling. Weet u hoe u deze nieuwe werknemersgroepen kunt aantrekken? En bent u in staat uw medewerkers mee te nemen in de transitie naar een meer inclusieve organisatie?

Inclusief werkgeverschap betekent dat een organisatie een werksfeer creëert waarin het talent van iedereen wordt gezien en benut. Een cultuur waarin iedereen telt, en iedereen met zijn eigen perspectief op waarde wordt geschat en ingezet.

Intrinsieke motivatie

Inclusief werkgeverschap werkt het beste vanuit intrinsieke motivatie: het moet passen bij uw organisatie. En als u iets met inclusie wilt doen, is de volgende vraag hoe u deze boodschap overbrengt in uw organisatie. Dat kan bijvoorbeeld door die ambitie te koppelen aan de organisatiedoelstellingen en uitdagingen die op u afkomen, zoals nieuwe wetgeving, MVO-vraagstukken, SROI-verplichtingen, hoge werkdruk of tekorten op de arbeidsmarkt.

Win-win-win

Herkent u deze uitdagingen? Met inclusief werkgeverschap kunt u nieuwe instrumenten inzetten om deze uitdagingen aan te gaan. Bijvoorbeeld door anders te kijken naar de taakverdeling in een team. Daarmee kunt u de werkdruk voor het team verlagen en een plek creëren voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Win-win-win: u verlaagt de bestaande werkdruk, geeft invulling aan wetgeving én levert een bijdrage aan de maatschappij.

Integrale aanpak

Een organisatiecultuur creëren waarin iedereen kan participeren, vraagt een andere manier van denken en vereist toewijding om deze verandering in gang te zetten. Een integrale aanpak, waarbij alle interventies op elkaar afgestemd zijn en in verschillende HR-processen ingebed worden, is dan het meest doeltreffend. Daarnaast is aandacht vereist voor het creëren van draagvlak en de manier waarop medewerkers meegenomen worden in dit proces.

Advies op maat

Wanneer u aan de slag wilt met inclusief werkgeverschap, kunt u bij ons terecht voor een advies op maat. Door middel van diverse tools kunnen we adviseren over geschikte interventies of inzicht bieden in de eerste stappen die uw organisatie kan zetten. Het kan gaan om diverse vraagstukken: van het creëren van draagvlak tot daadwerkelijke inbedding in uw beleid en organisatie.

Aan de slag

Benieuwd naar de mogelijkheden voor inclusief werkgeverschap binnen uw organisatie? Zet dan vandaag de eerste stap en speel met ons het dialoogspel ‘De Inclusie Experience’. Tijdens dit spel gaat u in groepsverband, met mensen uit uw eigen organisatie, het gesprek aan over inclusief werkgeverschap. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.