De Inclusie Experience


Tekorten op de arbeidsmarkt, hoge werkdruk, nieuwe wetgeving, SROI-verplichtingen: als werkgever komen er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen op u af. Dat vergt een andere manier van kijken naar uw huidige personeelsbestand. Met het dialoogspel ‘De Inclusie Experience’ gaat u in groepsverband, met mensen van uw eigen organisatie, het gesprek aan over inclusief werkgeverschap en ontstaat een eerste beeld van wat nodig is om inclusief werkgeverschap verder te brengen in uw eigen organisatie.

Aan de hand van dertien vragen nemen we samen met u inclusief werkgeverschap onder de loep. Thema’s die daarbij aan bod komen, zijn onder meer uw visie op inclusief werkgeverschap, de huidige stand van zaken, de uitdagingen, kansen en oplossingsrichtingen. Vervolgens kunt u als groep gerichte acties benoemen om inclusief werkgeverschap te bevorderen.

Het dialoogspel wordt gefaciliteerd en begeleid door Berenschot. Waar nodig leveren wij ook inhoudelijke expertise. Tijdens een sessie, die circa drie uur duurt, is ruimte voor vier tot acht deelnemers. Na afloop ontvangt u een bondige rapportage met de besproken (actie)punten.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Zet vandaag de eerste stap richting inclusief werkgeverschap en neem contact op met één van onze adviseurs!

Inclusie Experience - impressie