Doorlichting van uw organisatie


We lichten uw sw-bedrijf of sociale dienst door op doelmatigheid en effectiviteit. U leert de sterke en zwakke punten kennen en u ontvangt een advies ter verbetering. U kunt de doorlichting ook beperken tot een organisatieonderdeel, zoals handhaving, schuldhulpverlening, en terugvordering en verhaal.