Evaluatieonderzoek


Berenschot voert grote onderzoeksprojecten uit, zoals evaluatieonderzoek voor landelijke partijen zoals het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het UWV. Voorbeelden van onderzoeken die wij in de afgelopen jaren uitvoerden zijn de evaluatie van het verdeelmodel inkomensdeel, het re-integratiebudget, de schuldhulpverlening, Participatiewet voor werkgevers en de thermometer Wsw.