Financiële analyse


We brengen de financiële situatie in beeld. Wat is de omvang van de budgetten en hoe werken de verdeelmodellen daarin door? Wat zijn de verwachte uitgaven en wat zijn de risico’s? Welke mogelijkheden zijn er om die te beïnvloeden? We hebben veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van tekorten op het inkomensdeel (BUIG-budget). Berenschot adviseert over verbeteringen in beleid en uitvoering. Ook voeren wij second opinions uit van begrotingen, bedrijfsplannen e.d.