Kwantitatief onderzoek


Wij zijn bedreven in het werken met cijfers. Wij brengen uw organisatie, gemeente of regio cijfermatig in beeld. Wat zijn de klantaantallen, hoe ontwikkelen die zich en hoe verhouden die zich tot vergelijkbare gemeenten of regio’s? Hoe ziet onze sociaaleconomische omgeving eruit en hoe is die van invloed op de bijstandsaantallen? Op basis van ons onderzoek geven wij beleidsadvies.