Management- en sturingsinformatie


Berenschot ontwikkelt samen met u de benodigde managementinformatie. Welke doelstellingen formuleren we en op basis van welke data monitoren we of die worden gerealiseerd? Dit levert sturingsinformatie op zowel op uitvoeringsniveau als op het niveau van de gemeenteraad.