Opstellen businesscases


Wij brengen alle relevante kosten en baten van uw (voorgenomen) organisatie of arrangement in beeld. Op basis daarvan kunt u onderbouwd beslissen. Indien gewenst berekenen we ook de maatschappelijke kosten en baten.