Organisatie-inrichting en formatieonderzoek


Berenschot adviseert over de organisatie-inrichting sociaal domein en de Participatiewet. Tevens adviseren wij over het functiehuis en de in te zetten formatie. Hoeveel formatie heeft u nodig en hoe beweegt die mee met de werklast? Indien gewenst ontwikkelen wij voor u een formatierekenmodel.