Regionale arrangementenbouw


Wij werken met u en uw regio een gedragen uitvoeringsarrangement en juridische structuur uit voor werk en inkomen, met daarin een plek voor sociale dienst, sw-bedrijf, werkgeversservicepunt en werkbedrijf.