Onze klanten


We helpen kleine en grote gemeenten in de uitdagingen waar ze voor staan. Vaak helpen we sociale diensten bij het realiseren van een effectieve en efficiënte dienstverlening. Steeds meer kiezen onze klanten een integrale benadering, waarbij afstemming tussen de drie decentralisaties wordt gezocht. Ook zoeken gemeenten steeds vaker samenwerking in de regio en in de keten. We zijn dan ook vaak betrokken bij vraagstukken omtrent gemeentelijke samenwerking.

Daarnaast adviseren gemeenten over vraagstukken rondom sociale werkvoorzieningen. De positie van sw-bedrijven is sinds de invoering van de Participatiewet sterk veranderd. Door heel het land worden verschillende keuzes gemaakt over de rol van het sw-bedrijf. Wij helpen hierbij en zorgen dat er zorgvuldig keuzes worden gemaakt passend bij lokale omstandigheden, voorkeuren van de verschillende stakeholders en bij het doeltreffend uitvoeren van de sociale taken die gemeenten en arbeidsmartkregio's hebben.

Op landelijk niveau voeren wij regelmatige advies- en evaluatieopdrachten uit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV. Voorbeelden van opdrachten zijn de Thermometer Wsw, de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de evaluatie van de Participatiewet. Voor publicaties van een aantal recente onderzoeken die door ons gedaan zijn, kunt u kijken op de pagina onze publicaties.

Daarnaast zoeken we vaak de verbinding tussen onderwijs, zorg en economie. We zorgen voor sociale innovatie door gemeenten, ondernemers, financiers en uitzendbureaus bij elkaar te brengen. En door de samenwerking tussen onderwijs, overheid en werkgevers te bevorderen proberen we ervoor te zorgen dat ook de meest kwetsbare jongeren niet tussen wal en schip vallen.


Testimonials

‘Berenschot heeft voor ons een businesscase en routekaart opgesteld voor de fusie van 3 sociale diensten in Maastricht Heuvelland. Prettige mensen, degelijk werk en praktisch.’

Marthe Rompen, Directieteam gemeente Maastricht

‘Ik heb een grote betrokkenheid ervaren van het Berenschot team om te komen tot resultaten van het onderzoek en daarnaast een grote betrokkenheid op het thema van de participatie van mensen met een beperking en het werkgeversperspectief daarop. We hadden echt het gevoel dat er sprake was van samenwerking met collega’s in plaats van een externe adviseur.’

Kim Schumacher, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt AWVN’

"Een veelbelovende tool die goed inzicht geeft in de beleidseffecten op de uitgaven op buig, re-integratiebudget en apparaatskosten"

David van Maanen, directeur RSD Kromme Rijn Heuvelrug (over het FDP)

“Het dashboard biedt een standaard, zodat discussies in mijn regio gemakkelijker verlopen.”

Cees Boon, algemeen directeur Paswerk (over het FDP)

“Een mooie tool. Door aan knoppen te draaien, worden de effecten voor managers en bestuurders inzichtelijk”.

Mark Bouma, directeur IJmond Werkt! (over het FDP)