Het organiseren van de schuldhulpverlening


Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Schulden en armoede hebben verstrekkende gevolgen. Voor mensen met schulden zelf, maar ook voor de maatschappij. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Niemand kan het alleen

Binnen de schuldenproblematiek heeft de overheid verschillende rollen. Zij is schuldeiser (van bijvoorbeeld verkeersboetes en studieschulden), inkomensverstrekker (toeslagen, uitkeringen) en soms ook schuldhulpverlener. Betrokken partijen, zoals overheden en publieke en private schuldeisers, opereren in deze rollen vaak los van elkaar. Daarom werken oplossingen om het probleem aan te pakken vaak niet goed. Niemand kan de schuldenproblematiek in zijn eentje oplossen.

Samenwerking

Armoede en schulden vormen een hardnekkig probleem. Daarom is een vernieuwende aanpak van de schuldenproblematiek nodig. Dat vraagt om samenwerking. Berenschot brengt partijen bijeen om met elkaar te werken aan innovatieve oplossingen voor de schuldenproblematiek en een sociale overheidsincasso.

Zo helpen we ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten met onder meer de volgende vraagstukken:

  • Organisatieadvies in relatie tot schuldhulpverlening en vroegsignalering.
  • Gebruik van blockchain bij uitkeringen, toeslagen en schuldenproblematiek.
  • Benchmarking van incassopraktijken van overheden.
  • Onderzoek en effectmetingen rond schulden en overheidsincasso.

Meer informatie?

Benieuwd hoe u de problematiek rond armoede en schulden effectiever kunt aanpakken? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.