Veiligheid


Optimaal optreden in een crisis

Als een crisis uw organisatie raakt, kan de impact groot zijn. Al uw aandacht gaat uit naar het treffen van maatregelen, het beperken van de schade, het informeren van burgers en de reacties richting media. Doel: na verloop van tijd grip krijgen op de situatie en terugkeren naar de ‘normale’ gang van zaken. Dit is in de praktijk echter niet altijd even gemakkelijk. Bovendien kunt u ook te maken krijgen met de ‘ramp na de ramp’: de fase van verantwoording en evaluatieonderzoek.

Wendbare crisisorganisatie

Wanneer een crisis de organisatie overvalt, schiet de voorbereiding vaak tekort. Het enige wat daadwerkelijk helpt, is een wendbare crisisorganisatie en competente mensen. Daarnaast is het van belang dat u aandacht besteedt aan de voorbereiding en de afhandeling van een crisis. Op die manier verhoogt u de veiligheid.

Sociale en fysieke veiligheid

Berenschot heeft door de jaren heen een brede expertise en ervaring opgebouwd op het terrein van sociale en fysieke veiligheid en crisismanagement, maar ook informatieveiligheid. Diverse opdrachtgevers hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt: ministeries, gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen, politie, publiek-private samenwerkingen en het bedrijfsleven.

Heeft u vragen over het optimale optreden tijdens een crisis in uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij adviseren u graag. Of abonneer u op onze periodieke nieuwsbrief Veiligheid en Crisismanagement.

Pijlers

Organisatie- en beleidsontwikkeling

Veiligheid - Organisatie- en beleidsontwikkeling

Veiligheid en crisismanagement verbeteren?

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)

Veiligheid - OTO crisismanagement

Hoe goed bent u toegerust op de ‘warme fase’?

Incidentonderzoek en evaluaties

Veiligheid - Incidentenonderzoek en evaluaties

Doe een 'blame-free' evaluatie!

Consultant Vincent van der Vlies over het vervoer van gevaarlijke stoffen

Adviseurs