Alles mag omvallen behalve dát


Continuïteitsmanagement bij uitval van ICT of elektriciteit is vaak een ondergeschoven kindje: het onderwerp waar men ‘ook nog wat mee moet’. En dat terwijl uw organisatie meer en meer afhankelijk is van informatie, software en communicatiemiddelen – en dus in hoge mate kwetsbaar voor uitval van ICT en/of elektriciteit. De continuïteit van uw dienstverlening kan bij uitval dan ook zwaar onder druk komen te staan.

In de bundel “Alles mag omvallen behalve dát” heeft Berenschot inzichten en best-practices over continuïteit bij uitval van ICT en/ of elektriciteit samengebracht. Deze bundel wordt door het Rijk beschikbaar gesteld, samen met het daarbij horende Model-Continuïteitsplan bij uitval van ICT en/of elektriciteit. De bundel neemt de gemeentelijke organisatie als vertrekpunt en de tips en trucs zijn ook voor andere organisaties in de publieke sector van toepassing.

Deze bundel staat niet op zich zelf: in 2011 heeft Berenschot in opdracht van het WODC en in samenwerking met I&O Research een peiling gedaan naar de stand van zaken rond continuïteitsplannen bij veiligheidsregio’s, provincies, waterschappen en gemeenten. En in 2013 heeft Berenschot in opdracht van het Rijk onder meer veiligheidsregio’s begeleid bij het opstellen van hun continuïteitsplan.

Er zijn maar weinig écht kritieke processen.

Vraag een gemiddelde manager wat binnen zijn organisatie bedrijfskritieke processen zijn: álles mag omvallen, behalve dát. Het ‘stukje’ dienstverlening dus dat de organisatie no matter what wil blijven uitvoeren. Oók als plotsklaps de stroom uitvalt, er een pandemie uitbreekt of een vestiging door noodweer onbereikbaar is. De gemiddelde manager komt na enig nadenken met een waslijst aan producten, diensten en processen. Maar zo complex is continuïteitsmanagement helemaal niet …. Verder lezen (pdf, 695 kB)

Continuïteitsmanagement? Eerst de taalbarrière slechten!

Steeds vaker krijgen wij de vraag organisaties te helpen bij het vormgeven van continuïteitsmanagement, zodat zij bij eventuele uitval van ICT ‘in de lucht’ blijven. Wat denkt u dat de eerste uitdaging is bij het vormgeven hiervan? Het in kaart brengen van alle afhankelijkheden tussen systemen en applicaties? Het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden? Het veiligstellen van de servicelevels met leveranciers?

Voorbereiding op stroomstoring

Op 27 maart 2015 was er een grote stroomstoring in een deel van Noord-Holland en Flevoland. Vanuit onze ervaring met continuïteitsmanagement geven we een reflectie op de gevolgen voor gemeenten: meer voorbereiding is nodig.

Wat was het geval? Door de elektriciteitsuitval functioneerden ICT-systemen niet naar behoren. Veel gemeenten konden daardoor de dienstverlening door bijvoorbeeld burgerzaken niet continueren of waren telefonisch slecht bereikbaar. In de gemeente Alkmaar werd het gemeentehuis zelfs gesloten.

Bij de bevolking gaf de stroomstoring aanleiding tot veel vragen. Klachten en problemen van de burger ten gevolge van de stroomstoring zijn echter alleen in de gemeente Uithoorn opgepikt door lokale politici, zo bleek uit navraag en archiefonderzoek bij 16 gemeenten in het getroffen gebied. In de overige gemeenten kwamen de stroomstoring of de consequenties ervan in geen enkele raads- of commissievergadering aan de orde.

Voormalig Berenschot-adviseur, Annette de Boer