Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoeringsvraagstukken in de veiligheidssector


In de veiligheidssector is een aantal ontwikkelingen gaande die linksom of rechtsom gevolgen hebben voor uw organisatie. Een zeer impactvolle crisis teistert het land. Taken en processen moeten worden doorgelicht, soms is een reorganisatie noodzakelijk of moet een nieuwe organisatie worden ontworpen, (crisis)plannen moeten goed aansluiten op de praktijk, verantwoordingsmechanismen krijgen vorm, enzovoorts. Dit heeft impact op uw organisatie en de medewerkers, maar ook voor de samenwerking met de ketenpartners

Het huidige (crisis intensieve) klimaat vraagt om effectief en efficiënt werken. Professionalisering van de organisatie en de werkprocessen sluit hierbij aan. Belangrijke elementen zijn prestatiemeting en het garanderen van de continuïteit van de primaire processen.

Berenschot ondersteunt u bij al deze ontwikkelingen. Wij zijn onder andere ervaren in doorlichting en ontwerp van organisaties, begeleiding van fusie of samenwerking, management development, planvorming, bedrijfscontinuïteit en prestatiemeting.

Is uw organisatie nog niet crisisbestendig en zoekt u direct hulp? Wij bieden hands-on ondersteuning! Bijvoorbeeld bij het maken van scenario’s, informatiemanagement, verslaglegging en het structureren van crisisvergaderingen. Dit doen wij zowel op afstand als on the job.