Rijksheren Limburg verkennen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden


Eerder dit jaar vond op de Chemelot Campus de Rijksherendag van de provincie Limburg plaats. Berenschot verzorgde een oefening rond het thema ‘Storing in de aardgaslevering’. Hierbij verkenden de rijksheren samen met de voorzitters van de veiligheidsregio’s hun rol en taken tijdens een gasreductiescenario. Ook werd de BOB-vergadersystematiek geoefend.

De gouverneur van de provincie Limburg, Theo Bovens, nodigt als coördinerend rijksheer de rijksheren, de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de hoofdofficier van justitie jaarlijks uit voor een bijeenkomst. Dit jaar trad de rijksheer van het ministerie van Economische Zaken, Marjolijn de Haas, op als gastvrouw. De Rijksherendag stond daarom in het teken van uitval van nutsvoorzieningen.

Bob Ent van het ministerie van Economische Zaken verzorgde een presentatie over de crisisorganisatie van EZ en de gevolgen van de stroomuitval in Diemen in 2015 en de deelnemers kregen een rondleiding over de Chemelot Industrial Site. Het grootste deel van de bijeenkomst bestond uit een crisisoefening waarin de rijksheren en de voorzitters van de veiligheidsregio’s geconfronteerd werden met een gasreductiescenario.

De belangrijkste leerpunten van deze dag betroffen de verhouding en verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de rijksheren en het Regionaal Beleidsteam, de invulling van het mandaat van de rijksheren en de communicatielijnen met Den Haag.

De dag werd begeleid door Peter van Zanten en Mariska Peeters van Berenschot.