Nieuw: Financieel Dashboard Participatiewet


Berenschot heeft in opdracht van de Programmaraad samen met een groot aantal gemeenten en sw-bedrijven het Financieel Dashboard Participatiewet (FDP) ontwikkeld. Berenschot kan u bij de toepassing van het dashboard ondersteunen. Wij helpen u bij het maken van onderbouwde keuzes op het terrein van de Participatiewet. Zie hier (pdf, 158 kB) voor meer informatie.


Zie ook