Agile werken in de zorg


Agile werken in de zorg: is het een ‘hype’ of een goede manier om projecten succesvoller uit te voeren? Berenschot vroeg medewerkers van 39 zorginstellingen naar hun mening over de huidige status, de kansen en de belemmeringen van agile werken in hun organisatie.

Onderzoek "Agile werken in de zorg"

In onderstaande presentatie vindt u een preview van de resultaten van het onderzoek "Agile werken in de zorg". Zo geeft 75% van de zorginstellingen aan dat het kort-cyclisch opleveren van resultaten van projecten wél mogelijk is in de zorg, terwijl voorheen nog algemeen werd aangenomen dat dit lastig was in de context van zorginstellingen. Ook wordt de grootste belemmering voor Agile werken in de zorg besproken.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de volledige resultaten? Neem dan contact op met Janneke Bootsma, 06 - 21 16 30 43.