Beleidsontwikkeling en -evaluatie in de zorg


Het zorgveld is continu in ontwikkeling waarbij goede informatiebehoefte rondom zorgbeleid noodzakelijk is. Welke beleidskeuzes moet u maken? En heeft het zorgbeleid het gewenste effect gehad?

Kennis en ervaring

Van oudsher voert Berenschot veel beleidsevaluaties en -onderzoeken in de zorg uit voor zowel zorginstellingen zelf als voor rijksoverheid, semipublieke instellingen en brancheorganisaties. Gedegen onderzoek, waarbij wij diepgaande sectorkennis van de zorg combineren met onze expertise op het gebied van onderzoeksmethoden en ‑technieken. We beschikken over kennis en ervaring bij veel verschillende spelers in het werkveld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over strategische beleidskeuzes of meer inzicht in de effecten van uw zorgbeleid? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.