Gehandicaptenzorg


Wat de meeste mensen met een beperking gemeenschappelijk hebben, is dat zij zoveel mogelijk willen leven als ieder ander (zonder beperkingen). Want of je nu verstandelijk of lichamelijk, meervoudig, licht of niet beperkt bent, uiteindelijk wil je iets van je leven maken.

Waar mensen met (ernstige) beperkingen vroeger veelal geïsoleerd leefden van de rest van de maatschappij, is het uitgangspunt de laatste jaren zoveel mogelijk (omgekeerde) integratie. Recent zijn, al dan niet vanuit financiële overwegingen, pogingen gedaan voor het verder normaliseren van (zorg voor) mensen met een beperking. Onder meer via Passend Onderwijs en het naar de gemeenten brengen van een deel van de verantwoordelijkheid voor gehandicaptenzorg. Via de Wmo en de Jeugdwet, maar ook middels de invoering van de Participatiewet.

Binnen het complexe maar mooie speelveld van de gehandicaptenzorg ondersteunt Berenschot al decennia lang onder meer zorgaanbieders, gemeenten en rijksoverheden bij diverse vraagstukken.