Jeugddomein


Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de zorg voor kinderen en jeugdigen: het jeugddomein.

Jeugddomein: onderweg naar een succesvolle transformatie

Op sommige plaatsen heeft deze transformatie inmiddels geresulteerd in betere dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders. Tegelijkertijd worstelen veel cliënten en zorgaanbieders met de toegenomen administratieve lasten. Ook heeft de transformatie nog niet geleid tot de beoogde demedicalisering.

Ondersteuning voor Rijk, gemeenten en zorgaanbieders

Berenschot is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het jeugddomein. Nu de decentralisatie een feit is, staat ons werk in het teken van bijdragen aan een succesvolle transformatie van het jeugddomein. Het Rijk ondersteunen wij onder meer bij het monitoren en het doorvoeren van verbeteringen in het functioneren van de Jeugdwet. Gemeenten helpen wij bijvoorbeeld bij het contracteren van zorg, de vormgeving van aansturing en toezicht, en de inrichting van juridische en organisatorische uitvoeringsarrangementen. Zorgaanbieders adviseren wij onder andere over het formuleren van strategie en beleid, de organisatie-inrichting en de bedrijfsvoering.

Bent u geïnteresseerd?

Hebt u behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.