Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) processen

Gepubliceerd op 7 september 2015

In opdracht van zorgaanbieder Yorneo voert Berenschot een onderzoek uit naar de AO/IC-processen omtrent wet- en regelgeving en registratieverplichtingen.

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein vindt de financiering van de jeugdzorg grotendeels via gemeenten plaats. Voor zorgaanbieders is bovendien veel veranderd op het gebied van wet- en regelgeving, inhoudelijke processen en registraties. Yorneo voldeed in het verleden niet aan wet- en regelgeving en registratievereisten, waardoor in 2012 90% van de afgesloten Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) werd afgekeurd door zorgverzekeraar Achmea. Dit roept vragen op omtrent nieuwe registratievereisten van gemeenten en verzekeraars en registraties conform wet- en regelgeving. Berenschot ontwerpt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een lean registratieproces en verschaft duidelijkheid over wet- en regelgeving en registratievereisten. Hierbij wordt gekeken naar welke voorwaarden er bestaan waaraan Yorneo in de nieuwe constellatie moet voldoen, in hoeverre daar al aan wordt voldaan en welke informatietechnische en organisatorische verbeteringen er nog moeten worden aangebracht. Dit doen we met behulp van werkgroepen bestaande uit medewerkers van Yorneo, documentstudie, het schrijven van analysekaders en memo’s en ondersteuning bij de implementatie van ons advies.


Zie ook