Monitoring Bureaus Jeugdzorg (BJZ’s) en landelijk werkende instellingen (LWI’s)

Gepubliceerd op 7 september 2015

In opdracht van het Ministerie van VWS voert Berenschot in 2014-2015 een onderzoek uit naar de monitoring van BJZ’s en LWI’s.

Door de decentralisatie van de jeugdzorg hebben BJZ’s en LWI’s te maken gekregen met ingrijpende veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld zorgtoegang en het contracteren van bepaalde zorgvormen. Landelijke bestuurlijke afspraken tussen verschillende partijen hebben bovendien geleid tot afspraken over de continuïteit van functies, die voorheen onder de BJZ’s vielen. Om deze continuïteit te kunnen waarborgen is het van belang dat deze afspraken worden gemonitord. Berenschot voert, gedurende 2014 en 2015, in samenwerking met AEF een periodieke monitor uit naar de stand van zaken bij de voorheen 15 BJZ’s en 3 LWI’s. Op basis van documentstudie, vragenlijsten en gespreksrondes stelde Berenschot en AEF in 2014 reeds twee rapportages op in 2014, en er zullen er nog twee volgen in 2015. Een overkoepelende eindanalyse zal inzicht verschaffen in de manier waarop de monitor ontwikkelingen op bestuurlijk, organisatorisch en uitvoeringsgebied in beeld brengt.


Zie ook