Een passende positie en rechtsvorm voor innovatie

Gepubliceerd op 7 september 2015

In opdracht van Youké Sterke Jeugd (hierna: Youké) heeft Berenschot onderzoek uitgevoerd naar innovatie en kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg door middel van twee initiatieven: het Verbindingsteam en Methode Hechter.

Innoveren is een kernwaarde van Youké, en hier wordt actief invulling aan gegeven binnen de organisatie. Er zijn in het verleden twee initiatieven uitgevoerd: het Verbindingsteam en Hechter. Het Verbindingsteam is ontwikkeld in samenwerking met andere organisaties en heeft inzichten verkregen in specialistische zorgvormen. Youké is trekker van dit team, maar heeft geen eigendomsrechten. Methode Hechter is een werkmethode voor medewerkers van zorgaanbieders, waarover Youké alle eigendomsrechten beschikt. Youké wil weten hoe deze succesvolle zorginnovaties kunnen worden doorontwikkeld. Het doel is om deze zorgvormen in organisaties te verankeren en ze een eigen rechtspositie te geven. Berenschot heeft in dit kader advies gegeven over een passende organisatievorm voor bestaande en toekomstige zorginnovaties. Hierin hebben wij rekening gehouden met intersectorale samenwerking, de context en maatschappelijke en financiële ambities. Door middel van interviews en documentstudie is verkend hoe innovatie als strategische pijler kan floreren in de toekomst van het bedrijf, evenals welke juridische en organisatorische vormgeving hieraan kunnen bijdragen.


Zie ook