Menselijk kapitaal in de zorg


Ook in de zorg bepalen medewerkers het succes van de organisatie. Zij voeren op basis van hun kennis en vaardigheden en energie de gewenste veranderingen door. Een heldere HR-strategie, die voortvloeit uit de organisatiedoelstellingen en richting geeft aan HR-beleid en ‑instrumenten, is dan ook cruciaal. Zeker nu er sprake is van een serieus personeelstekort in de zorg, zijn goed werkgeverschap en een professionele HR-functie van groot belang.

Kennis en ervaring

Berenschot helpt zorgaanbieders, brancheorganisaties en de rijksoverheid bij het realiseren van die doelstellingen. Met diepgaande kennis van strategische personeelsplanning (SPP), human capital roadmaps, opleiding en (talent)ontwikkeling en employer branding. En door praktijkervaring met duurzame inzetbaarheid, het arbeidsmarktvraagstuk en zelfsturende/zelforganiserende teams. Ook bieden wij u tools om zelf uw organisatie te ontwikkelen, zoals (medisch) leiderschapstrajecten en het Dialoogspel.

Meer informatie?

Ervaart u knelpunten op het vlak van HR en wilt u daar eens met een expert over doorpraten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.