Prestatieverbetering in de zorg


Hogere kwaliteit van zorg, hogere tevredenheid bij cliënt en patiënt, tegen lagere kosten. Berenschot helpt zorgaanbieders, brancheverenigingen en gemeenten om deze drieledige doelstelling te realiseren.

Kwaliteit van zorg

We kennen het zorgveld van binnenuit en helpen aanbieders om de kwaliteit van zorg te verbeteren, bijvoorbeeld met het goed implementeren van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Maar ook door het toepassen van lean in de zorg, waarbij de kwaliteit én de bedrijfsvoering gelijktijdig verbetert. Hierbij kunnen zorgverleners gebruikmaken van de multimomentopname-app van Berenschot en realtime meten waar ze mee bezig zijn. Verder kunnen onze benchmarks ziekenhuizen, care, jeugdaanbieders en sociaal domein meer inzicht opleveren in hun bedrijfsvoering. Dit vormt vaak het startpunt voor verdere verbetering.

Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor prestatieverbetering binnen uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.